Контрапункт 

|

 Точка 

|

 Слевање... 

|

 Маргина 

|

 Галерија 



Во триумфот на масовните медиуми нема знаци ниту на заоѓање ниту на пропаст, само се случува преместување од зборови кон слика - со други зборови, се случува враќање кон предгутемберговскиот, предпротестантскиот пагански пикториализам.

Камил Паљa

Галерија

 

фото галерија
фото галерија
» Слевање на маргините
» Точка

графички материјали
графички материјали

» Контрапункт
» Слевање на маргините
» Точка

изложби и портфолиа
изложби и портфолија
» Автори со податоци