Контрапункт Контрапункт

 Контрапункт 

|

 Точка 

|

 Слевање... 

|

 Маргина 

|

 Галерија 

Да се биде опасен - тоа е задача за иднината.

А. Н. Вајтхед

Контрапункт

 Основање и идеја | Луѓе | Принципи | Од статутот... | Графички материјали | Контакт |
 

Основање и идеја

Основање и идеја Здружението на граѓани "Контрапункт" е регистрирано во Скопје во декември 2001. Сакаме да посочиме на постојаните промени што се случуваат помеѓу културата, политиката и теоријата во поширокото општествено поле.
Цел ни е да го развиваме критичкото мислење наспроти сите хегемонистички интелектуални практики
poveke

Луѓе

Луѓе Контрапункт се: Никола Гелевски, Искра Гешоска, Бојан Ивановиќ, Роберт Алаѓозовски, Стефан Симоновски, Димитар Самарџиев, Тамара Буштреска, Линдита Кадриу, Никола Маџиров, Борис Камчев, Перо Георгиев, Александар Ѓуровиќ, Никола Николов, Горјан Џундев, Игор Тошевски, Доминика Бошкова, Митко Хаџи Пуља, Наташа Гелева, Беса Арифи,  Ненад Стевовиќ, Игор Ангелков, Жарко Трајаноски, Мируше Хоџа poveke

 

Наши принципи

Наши принципи И локализација и глобализација и регионализација
Глокализација е неологизам кој добро ја објаснува позицијата на Контрапункт и Маргина: само длабоко внатре може да се биде далеку надвор, вон центрипеталната мелница на нашата паланка, таму некаде во искрите од мелничките камења, или мистично заѕидан како Поовска мачка, како чеширскиот мачор на Керол, всушност, додека трепкајќи исчезнуваш и се појавуваш, меѓу ѕидовите, толку далеку а толку блиску
??????

Од статутот...

Од статутот... "КОНТРАПУНКТ - Здружение на граѓани од Скопје" своите цели ќе ги остварува со организирање на разновидни културни манифестации, трибини, конференции, тркалезни маси, тренинг работилници, јавни расправи, културни центри (контра-пунктови); преку најразлични печатени и електронски изданија; создавање и проширување на мрежи од културни здруженија кои ќе обезбедуваат брз проток на културни информации ??????