Слевање на маргините

 Што е слевање | Архива на настани | Градовите во Македонија | Графички материјали |

 Архива на настани од проектот Слевање на маргините

2006.07.12   Средба со американските поети Крег Чури и Кери Шон Кис средба

2006.07.18

  Kлуб Лудница, Barcelona in 48 Hours, проекција на филм проекција
2006.07.12 Охрид, Културна офанзива, тродневен саем на културна размена саем

2005.12.30

"Депресијата на новогодишната ноќ", перформанс на Ѓорѓе Јовановиќ и Летечките пекинезери во Рамстор перформанс
2005.10.14 Велес, Културна офанзива, тродневен саем на културна размена саем

2005.06.06

    „Цртеж - 'рт-еж (Ск_Мк...нови тенденции ) групна изложба на 19 автори во Скопје изложба
2005.03.29     Тетово, Цртеж - 'рт-еж (Ск_Мк...нови тенденции ) групна изложба на 19 автори изложба
2005.03.11    

Охрид, “Поништување“ - изложба на Алпај Реџеп

изложба
2005.02.18     Гевгелија, групна изложба на неколку концептуални уметници од Бугарија, насловена 7 ЧУДА - 7 ГРЕВОВИ изложба
2005.02.04    

Струмица, групна изложба на 19 автори - Цртеж: 'рт, еж... (Ск_Мк нови тенденции)

изложба
2005.01.19     Велес, Миле Ничевски - Белешки од киоскот за цигари и весници изложба
2004.12.16    

Битола, Миле Ничевски - Белешки од киоскот за цигари и весници

изложба
2004.12.02     Гевгелија, Уметничка галерија при хотел “Југо“, изложба на 13 автори Цртеж - 'рт_еж (Ск_Мк...нови тенденции) изложба
2004.10.21     Кавадарци, Младински Дом, групна изложба на 12 автори Цртеж - 'рт-еж (Ск_Мк...нови тенденции ) изложба
2004.10.05     Неготино, Музеј на град Неготино, групна изложба на 11 автори Цртеж - 'рт-еж (Ск_Мк...нови тенденции ) изложба
2004.07.09     Изложбата "четири авторки - четири погледи" во Струмица изложба
2004.07.06   Дебата и изложба во Штип изложба, дебата
2004.06.17 два дена Контрапункт во Струмица изложба, промоција,дебата
2004.05.10   Љубомир Милошески со Од Семејството и Ирена Паскали со "На ова дно" во Тетово изложба, промоција
2004.05.07   Беди, Костуранов и Ирена Паскали во Гостивар изложба, промоција
2004.04.19   Дом на култура "Марко Цепенков", Прилеп
вечер на изложби и промоции
изложба, промоција
2004.04.15   Културата и медиумите во мултикултурни заедници дебата
2004.04.15     Изложба на Ване Костуранов "Куќа одвај поголема од една планета" изложба
2004.04.08     "Од семејството" на Љубомир Милошески во Штип изложба
2004.02.27     Битола - промоција на две публикации од циклусот
"Градовите во Македонија"
промоција
2004.02.04     Изложба на Нехат Беќири во Скопје изложба
2003.12.24 Слевање на маргините - етапа 1 промоција, изложба и дебата
2003.11.20     Нешто друго (сликовница), Контрапункт и Темплум, 2003, проект Слевање на маргините промоција
2003.11.01     Изложба на Нехат Беќири во Неготино и Дебар изложба
2003.10.17 перформансХорхешкарт во Скопје! перформанс
2003.09.26     Охрид - Работилница за Партнерство и создавање тим работилница
2003.09.19     СЛЕВАЊЕ НА МАРГИНИТЕ во Прилеп промоција
2003.08.11 Маргините почнаа да се слеваат промоција и дебата
2003.05.31     Организирано дејствување во процесот на културната децентрализација, работилница, Универзитетот на Југоисточна Европа, Тетово, 31 мај 2003 година работилница
2003.04.12     Идентитет и современоста, Тетово, Универзитет на Југоисточна Европа  дебата

 

 

 
 

 

 

 

 
 Контрапункт | Точка | Слевање на маргините | Маргина | Галерија |